Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας

Χωρίς εισφορές στο Ι.Κ.Α

Μελέτη -Επίβλεψη - Κατασκευή

Δυνατότητα χρηματοδότησης της επένδυσης

Συνεργασία με το μελετητή σας για ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος

Παράδοση με το κλειδί στο χέρι

Σύντομος χρόνος παράδοσης

Δυνατότητα προμήθειας - τοποθέτησης εξοπλισμού της αρεσκείας σας

Καινοτόμος σύστημα ελέγχου περιβάλλοντος χώρου

TOP