Ποιμνιοστάσια

Ο μικρός χρόνος κατασκευής

Η καταβολή του ελάχιστου συντελεστή Ι.Κ.Α

Η αντισεισμικότητα των κατασκευών

Η εύκολη επεκτασιμότητά τους

Το χαμηλό κόστος συντήρησής τους

Η μεγάλη αντοχή του χάλυβα

Η μικρή αναλογία κόστους - απόδοσης των σύγχρονων υλικών

TOP