ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

1,300 m² - Ελλάδα, Λάρισα, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :1048
Εμβαδόν :1,300 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :

1048

Εμβαδόν :

1,300 m²

Έτος Κατασκευής :

2007

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Τοιχία

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λάρισα

Περιοχή :

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ

TOP