ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

950 m² - Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, ΚΥΜΙΝΑ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :1067
Εμβαδόν :950 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :

1067

Εμβαδόν :

950 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Τοιχία

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Περιοχή :

ΚΥΜΙΝΑ

TOP