ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Αποθήκες

300 m² - Ελλάδα, Κοζάνη, ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 300τμ

Αγροτικές Αποθήκες

Κωδικός Έργου :1025
Εμβαδόν :300 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Αγροτικές Αποθήκες

Κωδικός Έργου :

1025

Εμβαδόν :

300 m²

Έτος Κατασκευής :

2015

Τοιχία

Βιομηχανικό Δάπεδο

Συρόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Χώρα :

GR

Νομός :

Κοζάνη

Περιοχή :

ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ

TOP