ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

1.273 m² - Ελλάδα, Λέσβος, Κάπη

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :-
Εμβαδόν :1.273 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

-

Εμβαδόν :

1.273 m²

Έτος Κατασκευής :

2022

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

Κάπη

TOP