ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

240 m² - Ελλάδα, ΛΕΣΒΟΣ, ΑΝΤΙΣΣΑ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Ποιμνιοστάσια ΘΕΡΜΟΚΗΠ

Κωδικός Έργου :-
Εμβαδόν :240 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

-

Εμβαδόν :

240 m²

Έτος Κατασκευής :

2022

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Κοπροσωρού

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Παγολεκάνη

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβου

Περιοχή :

ΑΝΤΙΣΣΑ

Χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας

Χωρίς εισφορές στο Ι.Κ.Α

Μελέτη -Επίβλεψη - Κατασκευή

Δυνατότητα χρηματοδότησης της επένδυσης

Συνεργασία με το μελετητή σας για ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος

Παράδοση με το κλειδί στο χέρι

Σύντομος χρόνος παράδοσης

Δυνατότητα προμήθειας - τοποθέτησης εξοπλισμού της αρεσκείας σας

Καινοτόμος σύστημα ελέγχου περιβάλλοντος χώρου

TOP