ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού τύπου

360 m² - Ελλάδα, Λέσβος, Άγρα

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :-
Εμβαδόν :360 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

-

Εμβαδόν :

360 m²

Έτος Κατασκευής :

2022

Χώρος Κοπροσωρού

Ποτίστρες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

Άγρα

TOP