ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσιο Θερμοκηπιακού Τύπου

960 m² - Ελλάδα, Λέσβος, Δάφια Καλλονής

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ - ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΧΩΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :-
Εμβαδόν :960 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

-

Εμβαδόν :

960 m²

Έτος Κατασκευής :

2022

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

Δάφια Καλλονής

TOP