ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

860 m² - Ελλάδα, Κοζάνη, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :1034
Εμβαδόν :860 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

1034

Εμβαδόν :

860 m²

Έτος Κατασκευής :

2015

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Ανοιγόμενες Πόρτες

Συνεχή Ανοίγματα

Χώρα :

GR

Νομός :

Κοζάνη

Περιοχή :

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

TOP