ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

800 m² - Ελλάδα, Κιλκίς, ΣΕΒΑΣΤΟ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1080τμ

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :1033
Εμβαδόν :800 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

1033

Εμβαδόν :

800 m²

Έτος Κατασκευής :

2015

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Χώρα :

GR

Νομός :

Κιλκίς

Περιοχή :

ΣΕΒΑΣΤΟ

TOP