ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

00 m² - Ελλάδα, Λέσβος, ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ

ΠΟΙΜΝΙΣΤΑΣΙΟ 180τμ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ 70τμ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 25τμ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΥΛΙΤΗ 25τμ

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :1015
Εμβαδόν :300 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

1015

Εμβαδόν :

300 m²

Έτος Κατασκευής :

2017

Χώρος Αλμεκτηρίου

Ταϊστρες

Παγολεκάνη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ

TOP