ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

540 m² - Ελλάδα, Λέσβος, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΥΨΗ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 540τμ

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :1013
Εμβαδόν :540 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

1013

Εμβαδόν :

540 m²

Έτος Κατασκευής :

2016

Χώρος Αλμεκτηρίου

Ταϊστρες

Παγολεκάνη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΥΨΗ

TOP