ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού τύπου

343,80 m² - Ελλάδα, Αχαΐα, Φαρραί Πάτρας

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού τύπου

Κωδικός Έργου :
Εμβαδόν :343,80 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού τύπου

Κωδικός Έργου :

Εμβαδόν :

343,80 m²

Έτος Κατασκευής :

2021

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Κοπροσωρού

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Ανοιγόμενες Πόρτες

Συνεχή Ανοίγματα

Χώρα :

GR

Νομός :

Αχαΐας

Περιοχή :

Φαρραί Πατρών

Χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας

Χωρίς εισφορές στο Ι.Κ.Α

Μελέτη -Επίβλεψη - Κατασκευή

Δυνατότητα χρηματοδότησης της επένδυσης

Συνεργασία με το μελετητή σας για ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος

Παράδοση με το κλειδί στο χέρι

Σύντομος χρόνος παράδοσης

Δυνατότητα προμήθειας - τοποθέτησης εξοπλισμού της αρεσκείας σας

Καινοτόμος σύστημα ελέγχου περιβάλλοντος χώρου

TOP