ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

384 m² - Ελλάδα, Μυτιλήνη, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΜΕΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου : -
Εμβαδόν :384 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

-

Εμβαδόν :

384 m²

Έτος Κατασκευής :

2021

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Ποτίστρες

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Χώρα :

GR

Νομός :

ΛΕΣΒΟΥ

Περιοχή :

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

TOP