ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

425 m² - Ελλάδα, Κοζάνη, Αρδασσας

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1053
Εμβαδόν :425 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1053

Εμβαδόν :

425 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Τοιχία

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Κοζάνη

Περιοχή :

Αρδασσας

TOP