ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

690 m² - Ελλάδα, Φλώρινα, ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΕΣ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1052
Εμβαδόν :690 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1052

Εμβαδόν :

690 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Τοιχία

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Φλώρινα

Περιοχή :

ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΕΣ

TOP