ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

425 m² - Ελλάδα, Φλώρινα, ΚΑΤΩ ΚΑΛΙΝΙΚΗ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1045
Εμβαδόν :425 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1045

Εμβαδόν :

425 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Ανοιγόμενες Πόρτες

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Φλώρινα

Περιοχή :

ΚΑΤΩ ΚΑΛΙΝΙΚΗ

TOP