ΠΟΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

855 m² - Ελλάδα

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1069
Εμβαδόν :855 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1069

Εμβαδόν :

855 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

-

Περιοχή :

-

TOP