ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

780 m² - Ελλάδα, Τρίκαλα, ΠΙΑΛΕΙΑ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1070
Εμβαδόν :780 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1070

Εμβαδόν :

780 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Χώρα :

GR

Νομός :

Τρίκαλα

Περιοχή :

ΠΙΑΛΕΙΑ

TOP