ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΣΧΑΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

1,200 m² - Ελλάδα, Κόρινθος, ΛΑΥΚΑ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1200τμ ΜΕ ΣΧΑΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :1022
Εμβαδόν :1,200 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

1022

Εμβαδόν :

1,200 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Ταϊστρες

Σχάρες Εξαερισμού

Χώρα :

GR

Νομός :

Κόρινθος

Περιοχή :

ΛΑΥΚΑ

TOP