ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

704 m² - Ελλάδα, Λέσβος, ΚΑΛΛΟΝΗ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 400τμ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 304τμ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1006
Εμβαδόν :704 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1006

Εμβαδόν :

704 m²

Έτος Κατασκευής :

2016

Χώρος Αλμεκτηρίου

Παγολεκάνη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

ΚΑΛΛΟΝΗ

TOP