ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

461.50 m² - Ελλάδα, Λέσβος, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 373,2τμ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ 64,5τμ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 14,1τμ ΑΠΟΘΗΚΗ 9,90τμ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1014
Εμβαδόν :461.50 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1014

Εμβαδόν :

461.50 m²

Έτος Κατασκευής :

2017

Χώρος Αλμεκτηρίου

Ταϊστρες

Παγολεκάνη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

TOP