ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

813.20 m² - Ελλάδα, Λέσβος, ΔΑΦΙΑ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 604,3τμ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ 83,9τμ ΑΠΟΘΗΚΗ 98,2τμ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 9,85τμ ΣΤΑΥΛΙΤΗΣ 18,1τμ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1016
Εμβαδόν :813.20 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1016

Εμβαδόν :

813.20 m²

Έτος Κατασκευής :

2017

Χώρος Αλμεκτηρίου

Ταϊστρες

Παγολεκάνη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

ΔΑΦΙΑ

TOP