ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

388.50 m² - Ελλάδα, Λέσβος, ΠΑΜΦΙΛΑ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 141τμ ΑΠΟΘΗΚΗ 73,5τμ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ 47τμ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 20τμ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 107τμ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1012
Εμβαδόν :388.50 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1012

Εμβαδόν :

388.50 m²

Έτος Κατασκευής :

2017

Χώρος Αλμεκτηρίου

Ταϊστρες

Παγολεκάνη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

ΠΑΜΦΙΛΑ

TOP