ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

299.50 m² - Ελλάδα, Λέσβος, ΜΗΘΥΜΝΑ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 299,5τμ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1021
Εμβαδόν :299.50 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1021

Εμβαδόν :

299.50 m²

Έτος Κατασκευής :

2017

Χώρος Αλμεκτηρίου

Ταϊστρες

Παγολεκάνη

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

ΜΗΘΥΜΝΑ

TOP