ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

612 m² - Ελλάδα, Κοζάνη, ΕΛΑΤΗ ΚΟΖΑΝΗ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 612τμ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1027
Εμβαδόν :612 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1027

Εμβαδόν :

612 m²

Έτος Κατασκευής :

-

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Ανοιγόμενες Πόρτες

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Κοζάνη

Περιοχή :

ΕΛΑΤΗ ΚΟΖΑΝΗ

TOP