ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

860 m² - Ελλάδα, Πέλλα, ΑΝΥΔΡΟ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1061
Εμβαδόν :860 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1061

Εμβαδόν :

860 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Πέλλα

Περιοχή :

ΑΝΥΔΡΟ

TOP