ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

1,200 m² - Ελλάδα, Φθιώτιδα, ΑΝΩ ΤΙΘΩΡΕΑ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1058
Εμβαδόν :1,200 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1058

Εμβαδόν :

1,200 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Τοιχία

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Ρολά Ηλεκτρικά

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Φθιώτιδα

Περιοχή :

ΑΝΩ ΤΙΘΩΡΕΑ

TOP