ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

725 m² - Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1068
Εμβαδόν :725 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1068

Εμβαδόν :

725 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Χώρα :

GR

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Περιοχή :

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

TOP