ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

1.750 m² - Ελλάδα, Ιωάννινα, Καλπάκι

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πτηνοτροφείο Συμβατικού Τύπου

Κωδικός Έργου :-
Εμβαδόν :1.750 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Πτηνοτροφείο Συμβατικού Τύπου

Κωδικός Έργου :

-

Εμβαδόν :

1.750 m²

Έτος Κατασκευής :

2022

Χώρα :

GR

Νομός :

Ιωάννινα

Περιοχή :

Καλπάκι

TOP