ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

1600 m² - Ελλάδα, Ιωάννινα, Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

4 πτηνοτροφικές μονάδες

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :-
Εμβαδόν :1600 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

-

Εμβαδόν :

1600 m²

Έτος Κατασκευής :

2020

Χώρα :

GR

Νομός :

Ιωάννινα

Περιοχή :

Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου

TOP