ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

2,200 m² - Ελλάδα, Θεσσαλονίκη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τυποποιητήρια

Κωδικός Έργου :1082
Εμβαδόν :2,200 m²

Τύπος Κατασκευής :

Βιομηχανικά Βιοτεχνικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Τυποποιητήρια

Κωδικός Έργου :

1082

Εμβαδόν :

2,200 m²

Έτος Κατασκευής :

2007

Τοιχία

Βιομηχανικό Δάπεδο

Εποξειδικό Δάπεδο

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Ρολά Ηλεκτρικά

Παράθυρα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Περιοχή :

-

TOP