ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ – ΑΠΟΘΗΚΗ

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ - ΑΠΟΘΗΚΗ

2,000 m² - Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Τυποποιητήρια

Κωδικός Έργου :1085
Εμβαδόν :800 m²

Τύπος Κατασκευής :

Βιομηχανικά Βιοτεχνικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Τυποποιητήρια

Κωδικός Έργου :

1085

Εμβαδόν :

800 m²

Έτος Κατασκευής :

2018

Τοιχία

Βιομηχανικό Δάπεδο

Εποξειδικό Δάπεδο

Πλακάκια υγειονομικού ενδιαφέροντος

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Πόρτες ψυκτικών θαλάμων

Ρολά Ηλεκτρικά

Παράθυρα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

ΒΡΥΣΑΣ

TOP