ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ

ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ

1,600 m² - Ελλάδα, Λάρισα, ΑΡΜΕΝΙΟ

ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ

Χοιροστάσια

Κωδικός Έργου :1047
Εμβαδόν :1,600 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Χοιροστάσια

Κωδικός Έργου :

1047

Εμβαδόν :

1,600 m²

Έτος Κατασκευής :

2004

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Τοιχία

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λάρισα

Περιοχή :

ΑΡΜΕΝΙΟ

TOP