Σχετικά Με Εμάς

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή έργων
είμαστε οι ηγέτες σε αυτόν τον κλάδο!

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η εταιρία ΝΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στα Τρίκαλα το 1977.

Ιδρύθηκε από το Γεώργιο Νίτσα, διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, με αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων (ιδιωτικών και δημοσίων) στον Ελλαδικό χώρο.

Από το 1985 κύριο αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας είναι η κατασκευή γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων (βουστάσια - ποιμνιοστάσια συμβατικά και θερμοκηπιακού τύπου, πτηνοτροφεία, χοιροστάσια, κονικλοτροφεία κ.λ.π.) και η κατασκευή βιομηχανικών - βιοτεχνικών κτιρίων (αποθήκες, τυροκομεία, σφαγεία, τυποποιητήρια κρέατος, ελαιοτριβεία, εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών, ξηραντήρια δημητριακών, συσκευαστήρια φρούτων και οπωροκηπευτικών κ.λ.π.).

Στελεχωμένη από έμπειρο μελετητικό και εργατικό προσωπικό, άριστης κατάρτισης είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστη μελετητική και τεχνική υποστήριξη ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

Ο σημαντικότερος στόχος της Εταιρείας, μέσα από την πολυετή πείρα, εξειδίκευση και συνεχή ενημέρωσή της, είναι να διατηρεί και να εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στην κατασκευή των έργων που αναλαμβάνει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΑΣ!!!

Η εξειδίκευση πάνω στις μεταλλικές κατασκευές είναι ο λόγος που μας διακρίνει η αξιοπιστία και η ταχύτητα.

Η ΝΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ σε όλα τα στάδια από τη σχεδίαση - μελέτη μέχρι την ανέγερση - παράδοση οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής χρησιμοποιεί συγκεκριμένα και εξειδικευμένα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την ασφαλή και ταχύτατη αποπεράτωση οποιουδήποτε κτιριακού έργου σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.


ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Παρέχουμε έργα γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων και βιοτεχνικών - βιομηχανικών κτιρίων:

Γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες

 • Ποιμνιοστάσια (Συμβατικά - Θερμοκηπιακού Τύπου)
 • Πτηνοτροφεία (Συμβατικά - Θερμοκηπιακού Τύπου)
 • Βουστάσια (Συμβατικά - Θερμοκηπιακού Τύπου)
 • Αγροτικές αποθήκες
 • Χοιροστάσια

Κτίρια Υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • Τυποποιητήρια φρούτων - λαχανικών
 • Ελαιοτριβεία - Τυποποιητήρια ελαιολάδου - ελαιών
 • Τυροκομεία
 • Οινοποιία
 • Τυποποιητήρια συσκευαστήρια ψαριών - οστράκων
 • Ψυκτικοί θάλαμοι
 • Mελισσοκομεία - τυποποίηση προϊόντων μελισσών
 • Σφαγεία
 • και ότι αφορά την μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα

Βιοτεχνικά - βιομηχανικά κτίρια

 • Αποθήκες ζωοτροφών
 • Kτίρια επεξεργασίας μετάλλων
 • Kτίρια συλλογής - διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών


ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

 • ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
 • ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
TOP