ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΑΤΑΣ

780 m² - Ελλάδα, Καστοριά, Κορησός

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΑΤΑΣ

Κωδικός Έργου :1063
Εμβαδόν :780 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Αγροτικές Αποθήκες

Κωδικός Έργου :

1063

Εμβαδόν :

780 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Βιομηχανικό Δάπεδο

Ανοιγόμενες Πόρτες

Ρολά Ηλεκτρικά

Παράθυρα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Καστοριά

Περιοχή :

Κορησός

TOP