ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΜΕ ΜΟΣΧΟΥΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Βουστάσια

820 m² - Ελλάδα, Kως

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :1071
Εμβαδόν :820 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :

1071

Εμβαδόν :

820 m²

Έτος Κατασκευής :

2009

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Τοιχία

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Κως

Περιοχή :

-

TOP