ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

710 m² - Ελλάδα, Δωδεκάνησα, ΔΙΜΥΛΙΑ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :1042
Εμβαδόν :710 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :

1042

Εμβαδόν :

710 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ταινία Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Παγολεκάνη

Τοιχία

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Δωδεκάνησα

Περιοχή :

ΔΙΜΥΛΙΑ

TOP