ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

360 m² - Ελλάδα, Δράμα, ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Βουστάσια θερμοκηπιακού τύπου

Κωδικός Έργου :1026
Εμβαδόν :360 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Βουστάσια θερμοκηπιακού τύπου

Κωδικός Έργου :

1026

Εμβαδόν :

360 m²

Έτος Κατασκευής :

2015

Χώρος Κοπροσωρού

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Δράμα

Περιοχή :

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ

TOP