ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

500 m² - Ελλάδα, Φλώρινα, ΑΓΡΟΠΙΔΙA

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :1064
Εμβαδόν :500 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Βουστάσια

Κωδικός Έργου :

1064

Εμβαδόν :

500 m²

Έτος Κατασκευής :

2008

Χώρος Κοπροσωρού

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Τοιχία

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

ΑΓΡΟΠΙΔΙA

Περιοχή :

ΒΡΥΣΑΣ

TOP