ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

600 m² - Ελλάδα, Λέσβος, ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙ

θερμοκηπιακού τύπου ποιμνιοστάσιο 600τμ με χώρο αλμεκτηρίου,χώρο σταβλίτη και παγολεκάνης

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :1003
Εμβαδόν :600 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

1003

Εμβαδόν :

600 m²

Έτος Κατασκευής :

2017

Χώρος Αλμεκτηρίου

Χώρος Παγολεκάνης

Χώρος Σταυλίτη

Χώρος Κοπροσωρού

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Συνεχή Ανοίγματα

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙ

TOP