ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

990 m² - Ελλάδα, ΚΟΖΑΝΗ, ΑΚΡΙΝΗ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :-
Εμβαδόν :990 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

-

Εμβαδόν :

990 m²

Έτος Κατασκευής :

2021

Ταϊστρες

Διάδρομος Τροφοδοσίας

Ποτίστρες

Συρόμενες Πόρτες

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Συνεχή Ανοίγματα

Χώρα :

GR

Νομός :

Κοζάνη

Περιοχή :

ΑΚΡΙΝΗ

TOP