ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

510 m² - Ελλάδα, Λέσβος, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 291τμ ΑΠΟΘΗΚΗ 95τμ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟΥ 74τμ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ 25τμ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΥΛΙΤΗ 25τμ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1007
Εμβαδόν :510 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1007

Εμβαδόν :

510 m²

Έτος Κατασκευής :

2017

Χώρος Αλμεκτηρίου

Παγολεκάνη

Χώρα :

GR

Νομός :

Λέσβος

Περιοχή :

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ

TOP