ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

653 m² - Ελλάδα, Σέρρες, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 653τμ

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :1023
Εμβαδόν :653 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Ποιμνιοστάσια Συμβατικά

Κωδικός Έργου :

1023

Εμβαδόν :

653 m²

Έτος Κατασκευής :

-

Χώρος Αλμεκτηρίου

Ταϊστρες

Χώρα :

GR

Νομός :

Σέρρες

Περιοχή :

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

TOP