ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

1472 m² - Ελλάδα, Ιωάννινα, Κρυφοβό

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πτηνοτροφεία Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :
Εμβαδόν :1472 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Πτηνοτροφεία Θερμοκηπιακού Τύπου

Κωδικός Έργου :

-

Εμβαδόν :

1472 m²

Έτος Κατασκευής :

2020

Χώρα :

GR

Νομός :

Ιωάννινα

Περιοχή :

Κρυφοβό

TOP