ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

162,34 m² - Ελλάδα, Βόνιτσα, Μυρτάρι Νέας Καμαρίνας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά Κτίρια

Κωδικός Έργου :-
Εμβαδόν :162,34 m²

Τύπος Κατασκευής :

Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά Κτίρια

Κωδικός Έργου :

Εμβαδόν :

162,34 m²

Έτος Κατασκευής :

2020

Χώρα :

GR

Νομός :

Αιτωλοακαρνανίας

Περιοχή :

Μυρτάρι Νέας Καμαρίνας Βόνιτσας

TOP