ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΕΡΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ

1,450 m² - Ελλάδα, Αιτωλοακαρνανία

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

Πτηνοτροφεία

Κωδικός Έργου :1099
Εμβαδόν :1,450 m²

Τύπος Κατασκευής :

Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

Κατηγορία Κατασκευής :

Πτηνοτροφεία

Κωδικός Έργου :

1099

Εμβαδόν :

1,450 m²

Έτος Κατασκευής :

2010

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χώρος Κοπροσωρού

Βιομηχανικό Δάπεδο

Ανοιγόμενες Πόρτες

Παράθυρα

Περίφραξη

Χώρα :

GR

Νομός :

Αιτωλοακαρνανία

Περιοχή :

-

TOP